Regulamin narty snowboard

REGULAMIN

OTWARTYCH

MISTRZOSTW RUDY ŚLĄSKIEJ W NARCIARSTWIE

I

SNOWBOARDZIE

Mistrzostwa odbędą się w dniu 1 marca 2020 r. w Wiśle – Stożek .

Organizatorem Mistrzostw jest SKISERWIS3S.PL oraz P&P technika nagłośnieniowa.

Uczestnikami Mistrzostw mogą być osoby, które zgłoszą się oraz opłacą startowe w wysokości 50 zł do dnia 25.02.2020 wypełniając formularz dostępny na stronie www lub w sklepie ROWERY.RUDA.PL Plac Niepodległości 4 Ruda Śląska Godula 509 407 981, 505 014 877

PHU ROWERY AGDRTV Ruda Śląska Plac Niepodległości 4 wpłata wpisowego za udział w zawodach w kasie sklepu Plac Niepodległości 4 lub przelewem na konto 10 1950 0001 2006 0031 5182 0001 W tytule przelewu należy wpisać „imię, nazwisko narty „ Zgłoszenia można dokonać do 25.02.2020 do godziny 23.59

Pełna lista zgłoszeniowa pojawi się na stronie www.rowery.ruda.pl , najpóźniej na 3 dni przed zawodami.

Opłata za udział w zawodach wynosi:•50zł/os – własny dojazd

Kategorie wg rocznika :

do 6 lat; Do 2014
7-10 lat 2013-2010
11-14 lat 2006-2009
15-17 lat. 2003-2005
Kobiety:
18-35 lat; 1985-2002
36-45 lat; 1975-1984
od 46 lat. Od 1974
Mężczyźni:
18-30 lat; 1990-2002
31-40 lat; 1980-1989
41-50 lat; 1970-1979
51-60 lat; 1960-1969
od 61 lat od 1959
SNOWBOARD:
Dzieci ( bez podziału):
do 8 lat; Od 2012
9-13 lat 2007-2011
14-17 lat. 2006-2003
Kobiety:
18-40 lat; 1980-2002
od 41 lat; od 1979
Mężczyźni:
18-35 lat; 1985-2002
36-45 lat; 1975-1984
46-55 lat; 1965-1974
od 56 lat. od1964

 

Jeżeli ilość zawodników w kategorii będzie mniejsza nić 3 to rozważymy łączenie kategorii.

Każdy zawodnik dwa razy pokonuje trasę slalomu (drugi przejazd w odwróconej kolejności).

W przypadku dużej ilości startujących bądź niekorzystnych warunków na trasie zagrażających bezpieczeństwu startujących, ilość przejazdów będzie dostosowana do warunków organizacyjnych. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma uzyskanych czasów (gdy są dwa przejazdy).Nie ukończenie zjazdu lub pominięcie którejkolwiek bramki slalomu powoduje dyskwalifikację zawodnika. W rywalizacji zawodnik i zawodniczka, którzy uzyskają najlepszy czas w swojej kategorii otrzymują tytuł Mistrza i Mistrzyni Rudy Śląskiej. Wyłoniony również zostanie Mistrz i Mistrzyni Rudy Śląskiej w kategorii OPEN (bez podziału na kategorie wiekowe).Dzieci w najmłodszej kategorii – Szkraby (do 2011r.), startują ze startu obniżonego ( 2 zjazdy), w związku z tym ta kategoria nie będzie klasyfikowana w rywalizacji o tytuł Mistrza i MistrzyniRudy Śląskiej w kategorii OPEN.W tej kategorii wiekowej o końcowej klasyfikacji decyduje lepszy przejazd a nie suma czasów! W każdej kategorii nagrodzonych zostanie trzech zawodników z najlepszymi czasami.

W przypadku małej ilości zgłoszeń do danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych. W sprawach spornych decyduje sędzia. Organizatorowi przysługuje prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania spraw
w nieujętych.

ORGANIZATORZY